Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thuộc trường Đại học công nghệ Đồng Nai triển khai hợp tác với Doanh nghiệp để trưng bày sản phẩm

05/11/2021

Khu trưng bày sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Với nhiệm vụ đã đặt ra ngay từ ngày thành lập Trung tâm đó là: tổ chức thực hiện các hoạt động trưng bày sản phẩm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đã được khẳng định cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu ở trong và ngoài Tỉnh; tổ chức khu trình diễn, mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống; TTUD&CGCN triển khai hợp tác với Doanh nghiệp trong việc trưng bày sản phẩm tại trung tâm.

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: info@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội