Kỹ năng công bố công trình nghiên cứu khoa học trên tạp chí có uy tín

06/12/2022

Với nhiều năm kinh nghiệm, Thầy PGS. TS. Võ Đình Bảy và GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng đã chia sẻ cách phân biệt các loại tạp chí, hội nghị uy tín và kém uy tín, cách thức và phương pháp để nộp bài báo thành công.

Đặc biệt, Thầy GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng là một trong những nhà khoa học top 100 của thế giới, thầy cũng đã chia sẻ một số nút thắt và giải pháp để phản biện và chấp nhận bài báo của tác giả nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học và năng lực viết bài viết khoa học định hướng công bố trên các tạp chí quốc tế của chính giảng viên trong Nhà trường. 

Đồng thời, Thầy PGS. TS. Võ Đình Bảy và GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng sẵn sàng hỗ trợ phản biện, góp ý và hỗ trợ nâng cao chất lượng các bài viết là công trình nghiên cứu khoa học hiện có của giảng viên, hướng đến chuẩn Scopus, ISI; hỗ trợ tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, kết nối các mạng lưới học giả và các nguồn lực học thuật có uy tín trên thế giới; hỗ trợ giới thiệu, rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong chuyển ngữ các bài viết và kết nối, giới thiệu các tạp chí quốc tế có uy tín nằm trong phạm vi chuyên ngành của từng nhóm giảng viên.

Các giảng viên hào hứng khi các thầy chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo quốc tế và hào hứng khi nhận được sự sẵn sàng hỗ trợ từ các thầy. 

Kết thúc buổi học, Giảng viên sẽ hoàn thành bài tập theo yêu cầu của Lớp nộp về Viện NC&UD KHCN, đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá bồi dưỡng.

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: info@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram