Ba công khai
Năm học 2023-2024
 • Báo cáo ba công khai năm học 2023-2024

 • Phụ lục báo cáo

 • Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2023-2024

 • Biểu mẫu 18: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2023-2024

 • Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2023-2024

 • Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2023-2024

 • Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2023-2024

 • Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự

Năm học 2022-2023
 • Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023

 • Phụ lục báo cáo

 • Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2022-2023

 • Biểu mẫu 18: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2022-2023

 • Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2022-2023

 • Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2022-2023

 • Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2022-2023

 • Quỹ khuyến học và học bổng

 • Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự

Năm học 2021-2022
 • Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022

 • Phụ lục báo cáo

 • Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2021-2022

 • Biểu mẫu 18: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2021-2022

 • Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2021-2022

 • Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2021-2022

 • Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường đại học Công nghệ Đồng Nai năm học 2021-2022

 • Quỹ khuyến học và học bổng

 • Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: tuyensinh@dntu.edu.vn