Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế và ngành Ngôn ngữ Anh – Đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2022 như sau:

I. Ngành tuyển sinh và điều kiện dự thi

TT

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 03 môn

Môn cơ sở