Thông tin tuyển sinh đại học 2021


THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021


1. Đối tượng tuyển sinh
Người đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
Đối tượng ưu tiên và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh
Vùng tuyển sinh: trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định phương thức tuyển sinh như sau:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông và phương thức xét học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy với các tổ hợp môn tương ứng. Trường dành từ 50% đến 95% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông và từ 5% đến 50% cho hình thức xét tuyển theo học bạ tùy theo ngành, tỉ lệ của từng phương thức này có thể thay đổi cho đến khi Trường tuyển đủ chỉ tiêu theo quy định.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
     - Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT
          + Đối với các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          + Đối với các ngành khác Nhà trường sẽ công bố dự kiến trước tháng 9/2021 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Website của Trường;
     - Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
     - Phương thức 3: Xét tuyển theo học bạ lớp 12
Các phương thức xét học bạ THPT:
          + Tổng điểm của 3 môn xét tuyển lớp cộng với điểm ưu tiên khu vực đạt từ 18,0 điểm
          + Đối với Khối ngành sức khoẻ (Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng) Điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên và học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

b) Điều kiện nhận hồ sơ để được xét tuyển
     - Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     - Thí sinh được phép sử dụng kết quả học tập trên học bạ THPT và kết quả thi được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT quốc gia những năm trước năm 2021 để xét tuyển.
     - Trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển sinh;
     - Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo quy định (nếu có)
Điểm trúng tuyển cho cả phương thức xét tuyển theo kết qủa thi THPT và phương thức xét tuyển theo học bạ THPT được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán, Văn trong tổ hợp môn xét;
Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT trường hợp tổ hợp môn đăng ký xét tuyển có môn không đăng ký thi trong kỳ thi THPT thì xét điểm của môn tương ứng Lớp 12 theo học bạ THPT.
Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển) + Điểm ƯT (nếu có)
Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

(*) Các tổ hợp không dùng trong xét điểm thi THPT. Các tổ hợp còn lại dùng cho cả phương thức xét điểm thi THPT và xét học bạ THPT
Không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.
Các điều kiện phụ trong xét tuyển:
Trong trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định, thì sử dụng tiêu chí phụ như sau:
     - Xét trúng tuyển theo kết quả môn toán/môn văn (trong tổ hợp môn xét tuyển) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (1).
     - Trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định sau khi đã xét thêm điều kiện phụ (1), thì xét trúng tuyển theo kết quả môn Tiếng Anh (trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc kết quả môn Tiếng Anh Lớp 12 nếu tổ hợp môn xét tuyển không có môn Tiếng Anh, kết quả miễn thi môn Tiếng Anh, bảo lưu điểm thi môn Tiếng Anh) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (2).

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công bố trên Website của Trường.

a) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển
     + Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021
          - Đăng ký tại các điểm tiếp nhận do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định
     + Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
     + Phương thức 3: Xét tuyển theo học bạ lớp 12
Các phương thức xét học bạ THPT:
          - Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;
          - Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn;
          - Gửi qua đường bưu điện.

b) Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường dự kiến như sau:
Đợt 1 - Xét học bạ đợt 1
     - Nhận đăng ký xét tuyển: 03/3/2021-02/8/2021
     - Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển ngày 03/8/2021
     - Nhập học: 04/8-19/8/2021
Đợt 2 - Xét học bạ đợt 2 (Dự kiến)
     - Nhận đăng ký xét tuyển: 22/8/2021-30/8/2021
     - Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển ngày 31/8/2021
     - Nhập học: 31/8-08/9/2021
Đợt 3 - Xét học bạ đợt 3 và xét điểm thi THPT đợt 1 (Dự kiến)
     - Nhận đăng ký xét tuyển (Xét HB): 09/9/2021-15/9/2021
     - Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển ngày 15/9/2021
     - Nhập học: 16/9/2021-28/9/2021
Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì Nhà trường sẽ có các đợt tuyển bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. (Lịch các đợt bổ sung sẽ thông báo trên Website)
Trường hợp có thay đổi về thời gian xét tuyển (từng đợt), Nhà trường sẽ thông báo trước 10 ngày trên Website Nhà trường.

c) Địa điểm đăng ký:
     + Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT:
          - Đăng ký tại các điểm tiếp nhận do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định
     + Phương thức xét tuyển theo học bạ THPT:
          - Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
          Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
          Website: https://dntu.edu.vn; https://ts.dntu.edu.vn;
          E-mail: tuyensinh@dntu.edu.vn
          ĐT: (0251) 261 2241 - (0251) 399 8285 ; Hotline: 0986.39.7733; 0904.39.7733
          - Đăng ký xét học bạ trực tuyến và xem kết quả xét tuyển tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn

d) Gọi thí sinh nhập học
Thí sinh xem kết quả xét tuyển và Giấy báo nhập học tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn; Tiến hành đóng học phí nhập học và nộp hồ sơ nhập học theo thông tin cung cấp trong giấy báo nhập học;
Hồ sơ nhập học gồm bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây (Hoặc bản scan/chụp nộp trực tuyến tại địa chỉ https://nhaphoc.dntu.edu.vn):
     + Học bạ THPT
     + Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT;
     + Giấy khai sinh;
     + Giấy CMND hoặc CCCD
     + Giấy Chứng nhận kết quả thi THPT (nếu xét điểm thi THPT)
     + Giấy tờ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn hoặc giấy tờ ưu tiên (nếu có);
     + Giấy báo nhập học

đ) Địa điểm nhập học:
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Đ/C: Đường Nguyễn Khuyến, Kp 5, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Website: https://dntu.edu.vn; https://ts.dntu.edu.vn;
E-mail: tuyensinh@dntu.edu.vn
ĐT: (0251) 261 2241 - (0251) 399 8285; Hotline: 0986.39.7733; 0904.39.7733

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...
Việc xét tuyển thẳng và áp dụng các chính sách ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
     - Xét tuyển bằng điểm thi THPT: 25.000 đồng/nguyện vọng
     - Xét tuyển bằng học bạ THPT:
          + Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai: 80.000 đồng
          + Đăng ký online: 40.000 đồng

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
     - Học phí: 550.000 đ/ tín chỉ (tương đương khoảng từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng 1 năm học). Đối với khối ngành khoa học sức khỏe là 670.000 đ/tín chỉ (tương đương 24 triệu đến 26 triệu đồng 1 năm học).
     - Mức học phí hàng năm có thể tăng (có thể không tăng). Nếu tăng thì dự kiến từ 10% đến 15% tùy tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường.

 
Thông tin Hướng nghiệp - Tuyển sinh

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram