Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

30/06/2018

Thực hiện công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nội dung tại công văn số 6396/BGDĐT-GDĐH ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016 đã khảo sát để Bộ GDĐT thực hiện xác thực thông tin. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai công khai kết quả tổng hợp khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 với các thông tin về mã ngành, các ngành, tổng số sinh viên được khảo sát các ngành, tỷ lệ sinh viên có việc làm chia theo tình trạng việc làm và khu vực…

Chi tiết xem file đính kèm tại đây

Thông báo

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: info@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram