Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới năm 2018

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới năm 2018: chi tiết xem file đính kèm tại đây.