Kế hoạch tổ chức chương trình tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm: 

- Kế hoạch tập huấn cho cán bộ đoản chủ chốt năm 2017

- Kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Phan Văn Hoàng (Đoàn TNCS HCM)