Danh sách sinh viên liên thông khóa 2012 thiếu thẻ sinh viên

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng nộp 1 tấm hình 3x4 về Trung tâm Thông tin Thư viện để làm thẻ, mặt sau tấm hình ghi rõ họ tên, lớp học và MSSV. Thời hạn nộp trước ngày 20/06/2013, sau thời gian trên nhà trường không giải quyết mọi thắc mắc khiếu nại về thẻ sinh viên.

Lưu ý: Các bạn sinh viên nhập học sau hoặc đổi lớp hiện giờ vẫn chưa có thẻ sinh viên mà không có tên trong danh sách thiếu thẻ vui lòng chủ động nộp hình xuống Trung tâm Thông tin Thư viện trước ngày 20/06/2013.
Các bạn sinh viên nộp hình, sau tấm hình không điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu sẽ không làm được thẻ sinh viên

Danh sach thieu the sv.xls