Thông báo về đăng ký tham gia các hoạt động công tác xã hội năm học 2017-2018

Thông báo

(Thực hiện quy định công tác xã hội)

             Nhằm thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc thực hiện chương trình công tác xã hội trong sinh viên để đảm bảo công tác xét điều kiện xét và nhận bằng tốt nghiệp sau khi ra trường. Ban chấp hành đoàn trường xin thông báo đến toàn thể sinh viên  các khoa thực hiện theo quy định cụ thể sau:

       - Đối với khóa đào tạo từ 4 năm trở lên: Sinh viên năm 2 thực hiện 03 ngày công tác xã hội; sinh viên năm 3: thực hiện 02 ngày công và sinh viên năm 4 thực hiện 01 ngày công tác xã hội.

       - Đối với sinh viên khóa đào tạo 4 năm trở xuống: Sinh viên năm 2 thực hiện 02 ngày công tác xã hội; sinh viên năm 3: thực hiện 01 ngày công.

       - Đối với sinh viên khoa mới sẽ áp dụng theo quy định 04 hoạt động/khóa.

       - Các quy định về công tác xã hội xem tại: http://www.dntu.edu.vn/11/2222/Quy-dinh-cong-tac-xa-hoi-doi-voi-HS-SV.html

       - Quy trình đăng ký như sau:

1. Vào trang web nhà trường: http://www.dntu.edu.vn/

2. Xem trang: Hoạt động cộng đồng DNTU.

3. Đăng ký đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia.

* Lưu ý: Các bạn chọn bấc cứ hoạt động nào mà bản thân thấy phù hợp và đảm bảo đủ điều kiện tham gia.

          Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng Đoàn trường. Điện thoại: 02512614294 – DĐ: 01682.111.115 (Đ.c Hoàng); 0984.669.768 (Đ.c Thái).

         Email: doanthanhnien@dntu.edu.vn. 

         Trân trọng!

                                                                                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

Hoạt động cộng đồng DNTU

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram