Bài 1: Những định hướng lý luận và nhiệm vụ học tập xây dựng chủ nghĩa cộng sản của thanh niên

10:30 27/03/2023 - lượt xem: 157

Ngày 2-10-1920, tại Đại hội II của Đoàn Thanh niên cộng sản Nga, V.I.Lênin đã đọc bài diễn văn quan trọng, sau đó được in thành sách "Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Mát-xcơ-va", Nxb QG, năm 1920. Tác phẩm chứa đựng nhiều luận điểm lý luận quan trọng về chủ nghĩa cộng sản. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2023), xin giới thiệu những nội dung gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản trong tập hợp, giáo dục thanh niên. 

 Là một tổ chức gồm những người trẻ tuổi, tham gia xây dựng một chế độ xã hội hoàn toàn mới - xã hội cộng sản chủ nghĩa, chưa có tiền lệ lịch sử, trong điều kiện vô vàn khó khăn, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản cần phải làm những gì và làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh của mình? Đó là những câu hỏi lớn, có tính cốt lõi của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản và các đoàn viên, mà trên thực tế không dễ xác định và trả lời đúng.

“Nhiệm vụ của thanh niên đó là: Học tập”

 Là lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế, trực tiếp sáng lập và lãnh đạo Đoàn Thanh niên cộng sản Nga, V.I.Lênin đã chỉ ra một cách khoa học, cụ thể những nội dung cốt lõi đó. 

Người nói: "Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói rằng nhiệm vụ thật sự xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa chính là của thanh niên… Cho nên, khi đề cập đến nhiệm vụ của thanh niên nói chung, của Đoàn Thanh niên cộng sản và các tổ chức khác nói riêng, có thể tóm gọn bằng một từ. Nhiệm vụ đó là: Học tập". 

Trong khi chỉ rõ cho các đại biểu và toàn thể thanh niên biết cần phải học những gì và học như thế nào, V.I.Lênin đã nêu ra nhiều định hướng lý luận quan trọng. Chúng ta có thể khái quát các nguyên lý lý luận đó như sau: 

Thứ nhất, V.I.Lênin đã làm rõ thêm quan niệm về nội dung của xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách thức, bước đi, nhiệm vụ ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản và đặt kỳ vọng vào thanh niên. 

Lênin viết: "Xã hội cộng sản, đó là một xã hội trong đó tất cả là của chung: Ruộng đất, nhà máy, lao động chung của mọi người. Chủ nghĩa cộng sản là như thế đó. Liệu có thể lao động chung được không, nếu mỗi người cứ cày trên một mảnh đất riêng của mình? Không thể trong chốc lát mà sáng tạo ra lao động chung được. Lao động chung không phải từ trên trời rơi xuống. Phải nỗ lực, chịu khổ, sáng tạo ra nó. Nó hình thành trong quá trình đấu tranh. Ở đây không dựa vào sách vở cũ được". 

V.I. Lênin đã chỉ ra những khó khăn của cuộc đấu tranh để khắc phục những chống đối của bọn thống trị đã bị đánh đổ, những tàn dư của xã hội cũ, nhưng khó khăn hơn cả là khắc phục nề thói, tâm lý của người sản xuất nhỏ trong nhân dân để xây dựng xã hội mới. 

Từ đó, V.I.Lênin yêu cầu hướng trọng tâm của công tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa vào lớp người trẻ, những chủ thể hoàn toàn mới của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản: "Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản từ tổng số những kiến thức, các tổ chức và thiết chế bằng cái số dự trữ nhân lực và vật lực mà xã hội cũ đã để lại cho chúng ta. Chỉ có cải tổ triệt để việc dạy dỗ, việc tổ chức và giáo dục thanh niên thì chúng ta mới có thể, bằng những cố gắng của thế hệ trẻ đạt được kết quả là xây dựng nên một xã hội không giống xã hội cũ, tức là xã hội cộng sản".

Thứ hai, V.I.Lênin đã đề cao vai trò của tri thức, nhất là tri thức cách mạng trong cải tạo, xây dựng xã hội mới -cộng sản chủ nghĩa và cách thức duy nhất để có tri thức là phải học. 

Trước đó, trong một tác phẩm của mình, V.I.Lênin đã từng nói, đại ý là: Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không thể có chủ nghĩa cộng sản. Để làm rõ thêm về kết luận khái quát trên, Người đã khẳng định: "Tôi phải nói rằng lời giải đáp đầu tiên -hình như vậy - và cũng có vẻ tự nhiên nhất, là  Đoàn Thanh niên và toàn thể thanh niên nói chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản thì phải học chủ nghĩa cộng sản".  Người chỉ rõ một cách thức đặc biệt để trở thành người cộng sản, đó là: "Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra".

Đoàn Thanh niên cộng sản phải là đội xung kích 

Thứ ba, V.I.Lênin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế thừa các giá trị tích cực; đưa ra quan niệm khoa học về nền đạo đức và văn hóa mới - cộng sản chủ nghĩa, về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của đạo đức trong xã hội mới. Người viết: "Chúng ta nói rằng đạo đức của chúng ta hoàn toàn phục tùng lợi ích đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Đạo đức của chúng ta là từ những lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản mà ra… Đạo đức đó là những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng sản". 

V.I.Lênin đã nêu ra cách ứng xử khoa học với văn hóa và phương pháp giáo dục cũ, đó là: Kế thừa một cách khoa học, hợp lý những mặt tích cực, xóa bỏ những mặt xấu. Người chỉ rõ rằng: "Văn hóa vô sản không phải bỗng nhiên mà có, nó không phải do những người tự cho mình là chuyên gia về văn hóa vô sản, phát minh ra. Đó là điều hoàn toàn ngu ngốc. Văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tích lũy được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu. Tất cả những con đường đó, lớn và nhỏ đã, đang và sẽ tiếp tục đưa tới văn hóa vô sản".   

Thứ tư, V.I.Lênin đã nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ giáo dục về chủ nghĩa cộng sản, tập hợp, rèn luyện các tầng lớp thanh niên của tổ chức Đoàn. Người yêu cầu Đoàn Thanh niên cộng sản phải trở thành trường học lớn về chủ nghĩa cộng sản: "Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên là phải tổ chức hoạt động thực tiễn của mình thế nào để khi học tập, khi tổ chức nhau lại, khi tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp thanh niên ấy tự giáo dục mình và đồng thời cũng giáo dục cho tất cả những ai đã công nhận họ là người dẫn đường chỉ lối để trở thành người cộng sản. Phải làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và dạy dỗ thanh niên ngày nay trở thành sự nghiệp giáo dục đạo đức cộng sản trong thanh niên". 

V.I.Lênin cũng đã phân tích khái quát về mục tiêu, nội dung, phương châm và phương pháp của nền giáo dục mới; sự cần thiết, phương hướng và cách thức cải cách giáo dục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn Thanh niên cộng sản là đoàn kết, tập hợp, giáo dục và lãnh đạo thanh niên tham gia cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Đoàn Thanh niên cộng sản chỉ xứng đáng với danh hiệu của nó là đoàn thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, nếu gắn liền từng bước học tập, giáo dục và rèn luyện của mình với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của tất cả những người lao động chống lại bọn bóc lột. 

Người yêu cầu: "Đoàn Thanh niên cộng sản phải là một đội xung kích, một đội, mà ở trong mọi việc đều biết giúp đỡ, đều có tinh thần chủ động và có sáng kiến của mình. Đoàn phải làm thế nào để cho bất cứ công nhân nào cũng có thể thấy rằng đoàn gồm những người mà học thuyết của họ đối với anh ta có lẽ còn khó hiểu và có lẽ anh ta chưa thể tin ngay được, nhưng công tác thực tế và sự hoạt động của họ chứng minh với anh ta rằng chính họ là những người chỉ cho anh ta con đường đúng đắn… 

Đoàn Thanh niên cộng sản gắn liền việc rèn luyện, học tập và giáo dục của mình với lao động của công nhân và nông dân, không tự giam mình trong các trường học và không tự hạn chế mình ở việc đọc sách báo và tài liệu cộng sản". 

Thứ năm, về sự xung phong gương mẫu, tự học, tự rèn, chấp hành tổ chức của mỗi đoàn viên, thanh niên. Theo Lênin: "Đã là đoàn viên của Đoàn Thanh niên thì phải đem toàn bộ công tác và toàn bộ sức lực của mình ra phục vụ sự nghiệp chung. Đó chính là giáo dục cộng sản. Chính qua quá trình công tác như vậy mà người thanh niên, nam hay nữ, mới trở thành người cộng sản chân chính được". 

Đồng thời, Người cũng nghiêm khắc phê phán những biểu hiện cần tránh, như: Học vẹt, học một cách hời hợt không nắm vững thực chất, hiểu chủ nghĩa cộng sản chỉ qua việc nắm được các khẩu hiệu, học không gắn với hành, lý luận xa rời thực tiễn… Người nhấn mạnh: "Chúng ta phải hiểu rằng cần thay thế lối học cũ, lối nhồi sọ cũ, lối giáo dục cũ bằng nghệ thuật biết hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại và hấp thụ nó sao cho chủ nghĩa cộng sản, ở trong các đồng chí không còn là những điều học thuộc lòng, mà là những điều do chính các đồng chí đã nghiền ngẫm lại và là những kết luận tất nhiên được rút ra trên quan điểm giáo dục hiện đại". 

V.L.Lênin chỉ rõ rằng hoạt động của tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên còn cần phải đi sâu vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội, quan tâm, giúp đỡ tới từng thân phận kém may mắn, quán xuyến từ việc dọn vệ sinh đến tăng gia sản xuất nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày… Phải lôi kéo được mọi người dân lao động ủng hộ cho các phong trào đó. Vì "Chỉ khi nào cùng lao động với công nhân và nông dân người ta mới trở nên một người cộng sản chân chính được. Phải làm cho mọi người thấy rằng mỗi đoàn viên của Đoàn Thanh niên đều là người có học thức và đồng thời cũng biết lao động…". 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Trung Hưng

Nguồn: https://m.baobinhduong.vn/y-nghia-tu-nhung-loi-v-i-lenin-chi-day-to-chuc-doan-thanh-nien-cong-san-nam-1920-nhiem-vu-cua-thanh-nien-la-hoc-tap-a292913.html

Bài 2: Vận dụng lời dạy của V.I.Lênin với thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa thời sự hiện nay

Ý nghĩa từ những lời V.I.Lênin chỉ dạy tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản năm 1920: "Nhiệm vụ của thanh niên là học tập”

Xem chi tiết
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xuất sắc nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn - Hội năm học 2021 - 2022”

Sáng ngày 25.08.2022, Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022; triển khai chương trình năm học 2022-2023 được diễn ra tại Nhà hàng Sen Vàng với 11 Trường Đại học, Cao đẳng đóng quân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đại diện đơn vị Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường và 20 đồng chí BCH Đoàn – Hội Nhà trường tham dự Hội nghị Tổng kết. Tại Hội nghị, tập thể Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xuất sắc nhận Cờ thi đua là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022. Đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (bên phải) nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu năm học 2021 - 2022. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xuất sắc nhận Cờ dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021 - 2022. Năm nay cũng là năm thứ 02 liên tiếp Đoàn trường nhận Cờ dẫn đầu của Tỉnh Đoàn Đồng Nai, và nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn. Đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường đại diện Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (bên phải) tại buổi Hội nghị Tổng kết và nhận Cờ xuất sắc dẫn đầu. Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cũng đã xuất sắc nhận Cờ dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, đây là quả ngọt sau sự cố gắng của cả tập thể cán bộ Hội sinh viên cũng như các bạn sinh viên DNTU. Cùng với đó 06 tập thể và 10 cá nhân là cán bộ Đoàn - Hội của DNTU cũng đã xuất sắc nhận bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, cũng như bằng khen của Tỉnh Đoàn và Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai trong năm học 2021 - 2022, cụ thể: Bằng khen Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022: 1. Đ/c Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường, UV.Ban thư ký HSV tỉnh Đồng Nai; Bằng khen Tỉnh Đoàn Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022: Tập thể: 1. BCH Đoàn Khoa Công nghệ. 2. BCH Đoàn Khoa Kinh tế Quản trị. Cá nhân: 1. Đ/c Nguyễn Duy Nam - UV.BTV Đoàn trường – Bí thư Đoàn khoa CN. 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Diệp - UV.BTV Đoàn trường – Bí thư Đoàn khoa KTQT Bằng khen Hội sinh viên tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022: Tập thể: 1. Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngoại Ngữ 2. Liên chi Hội Sinh viên khoa Kế toán Tài chính Cá nhân: 1. Nguyễn Đình Thái - Bí thư Đoàn trường, UV.Ban thư ký HSV tỉnh Đồng Nai 2. Nguyễn Thành Đăng Khoa - UV.BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Ngoại Ngữ, LCH Trưởng LC HSV Khoa Ngoại ngữ 3. Phạm Nguyễn Ngọc Linh – Phó chủ nhiệm UBKT, UV.BCH Đoàn – Hội khoa Ngoại ngữ 4. Phạm Thị Lĩnh - UV.BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Kế toán Tài chính, LCH Trưởng LC HSV Khoa Kế toán Tài chính 5. Mã Thái Tâm - Uỷ viên BCH  Hội sinh viên Tỉnh Đồng Nai, UV.BCH Đoàn – Hội Nhà trường,  Phó bí thư Khoa Kinh tế - Quản trị Năm học 2021 - 2022 diễn ra với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động thanh niên, sinh viên cũng rất khó khăn để thực hiện. Nhưng bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và sáng tạo trong đổi mới hình thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, các hoạt động, phong trào đã tiếp cận đến các bạn sinh viên và hưởng ứng nhiệt tình. Cũng trong năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã có nhiều bước tiến vượt bậc, nhận được quan tâm sâu sắc từ Ban Giám hiệu Nhà trường, đạt được nhiều kết quả, tạo niềm tin vững chắc. Xin chúc mừng các tập thể và cá nhân cán bộ Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và phát triển công tác Đoàn - Hội Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong năm học tới gặt hái được nhiều thành công và hiệu quả hơn!   Đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (đưa tin) PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Xem chi tiết
Chiến dịch "Trao niềm tin xanh - Gửi mái ấm xanh" để xây dựng căn nhà 26/3

Các bạn sinh viên DNTU làm theo hướng dẫn Link Tại đây:   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258920369230721&id=115586220230804   Thời gian tham gia: từ nay đến hết ngày 26/3/2021

Xem chi tiết
Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức chương trình “Trung Thu Cho Em" năm 2022

Tết Trung thu – Tết đoàn viên là dịp mọi người quây quần bên nhau trông trăng phá cỗ. Trẻ em nô nức với những trò chơi dân gian, với múa lân, rước đèn. Thời trẻ thơ chúng ta cứ vào dịp này lại nô nức, mong chờ bố, mẹ làm tặng những chiếc lồng đèn bằng tre, bằng giấy để cùng với bạn bè nô đùa đi vòng khắp xóm làng. Thấu hiểu được phần nào những mong ước ấy, Ngày 9/9/2022, Đoàn Thanh Niên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức chương trình ”Trung Thu Cho Em” năm 2022 cho các em nhỏ mồ côi tại Mái ấm Bé Thơ (120 em), Mái ấm Thiên thần nhỏ (35 em) và Mái ấm Trinh Vương (15 em). Khi chương trình chính thức bắt đầu cũng là lúc các em nhỏ hòa trong không khí vui tươi, rộn ràng. Những chiếc đèn đủ màu sắc được phát đến tận tay các em nhỏ, khiến cho không gian càng thêm lung linh, huyền ảo. Buổi “TRUNG THU CHO EM” năm 2022 khép lại thành công trong dư âm của những tràng pháo tay và nụ cười không dứt trên môi của các em nhỏ. Nụ cười của các em chính là nguồn động lực cho Đoàn thanh niên thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình bổ ích, ý nghĩa và ấm áp. Thay mặt cho Toàn thể trẻ em mồ côi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Sinh viên, Giảng viên, nhân viên nhà trường đã giúp đỡ để cho hơn 170 trẻ mồ côi có được một mùa Trung thu ấm áp. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ từ những vòng tay nhân ái của quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Sinh viên, Giảng viên, nhân viên nhà trường. Một số hình ảnh chương trình: PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Xem chi tiết
Báo cáo Tổng kết Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023

Chương trình chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện năm 2023 của Tuổi trẻ DNTU diễn ra từ ngày 12/7/2023 – 26/7/2023 , tại xã Bảo Quang, TP. Long Khánh , đã kết thúc thành công tốt đẹp, ý nghĩa, thiết thực và nhân văn. Thêm một mùa hè đầy ý nghĩa với Tuổi trẻ Nhà trường, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế sinh viên Đại học Công nghệ Đồng Nai trong lòng xã hội: Năng động - Sáng tạo - Xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Xem chi tiết
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023-2025

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI LẦN THỨ II, NHIỆM KÌ 2023-2025  Thời gian làm việc của Đại hội sẽ diễn ra 1 buổi:  Thời gian làm việc: Từ 7h30 - 12h ngày 26/06/2023. Địa điểm: Hội trường - Trung tâm tích hợp DNTU.

Xem chi tiết
Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xem chi tiết
Ngày hội tái chế chất thải năm 2018 (Thời gian: 7h30' đến 16h00', Chủ nhật, ngày 10/6/2018; Tại: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai; Ngày công: 0,5 ngày) Đã kết thúc

Kết quả Hội thi: Đạt giải nhì  http://www.dntu.edu.vn/4/9115/Thang-hanh-dong-vi-moi-truong-the-gioi-Truong-Dai-hoc-Cong-nghe-Dong-Nai-doat-giai-nhi-y-tuong-sang-che-rac-thai.html Loading...

Xem chi tiết
KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020).

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020) Link: https://www.facebook.com/nguyendinhthai.dntu.edu.vn/posts/2295937754048668?__xts__[0]=68.ARDWQCMAr2SdgqoezyNL8X0N0Z5dVhI5bsaX-KNqT89pr-GegiDayPt7obqKmaSJQ9gsYvFaFkiBRkE5g-rU7xInu0LlATCZ3Rt4cvs9ZtUjMb6s0uh21FTcieBUu2HrnwSsxcWK_SFZLvgXXKew_fkop1CMnE2uLB8BtOxXG1IrMPc2Rgsi6c1fDFgHxPIsAybvPQbu_WWBy_yazrQkQHviLa-2PLtxKW_TBTobeHwl0m2j5bKG40PHnz1vs2UarPjC2VtJuONwSWh_0TF3OmX_NQYQLiSi0CrcegpIs4ejCIgANiiNzNWmgBL50aNtSYkHisf6fwBKsh6PEFtI653U8tfb&__tn__=-R

Xem chi tiết