Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tăng 31 bậc trên bảng xếp hạng Webometrics

06/02/2023

DNTU – Đầu năm 2023, Hệ thống xếp hạng của Webometrics đã công bố bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2023. Theo kết quả vừa công bố có 184 trường đại học của Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã vươn lên vị trí thứ 59. Năm 2022, DNTU đạt vị trí thứ 90 – Năm 2023 vươn lên vị trí thứ 59, tăng 31 bậc so với đợt xếp hạng năm 2022

Theo kết quả xếp hạng của Webometrics lần này, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xếp vị trí thứ 59 trên tổng số 184 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng. Trong các tiêu chí được đánh giá của bảng xếp hạng, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được đánh giá với 3 tiếu chí gồm:

  • Mức độ Ảnh hưởng: 4896
  • Mức độ Minh bạch: 6547
  • Mức độ Xuất sắc: 7206

Đây là kết quả nỗ lực của tập thể các thành viên DNTU trong công tác triển khai đồng bồ các công tác Website, truyền thông, các đối tác quốc tế và trong nước, các công trình công bố nghiên cứu khoa học quốc tế, hoạt động công nghệ phát triển đồng bộ cho toàn hệ thống, chất lượng chăm sóc sinh viên, tuyển sinh, thiết bị được đồng bộ hoá theo chuyển đổi công nghệ số…

Webometrics là bảng xếp hạng tự động được cập nhật, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (visibility), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học. Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các chỉ số về website và khoa học của nhà trường…

Ba tiêu chí hiện tại của Webometrics cho xếp hạng:

  • Mức độ Ảnh hưởng hay Hiện hữu (Impact or Visibility) (50%): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường, thể hiện độ ảnh hưởng của nội dung web của cơ sở giáo dục. Dữ liệu được lấy từ Ahref và Majestic.
  • Mức độ Mở hay Minh bạch (Openness or Transparency) (10%): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar. Chỉ số này ghi nhận mức độ lan tỏa về học thuật của trường đại học.
  • Mức độ Xuất sắc (Excellence) (40%): Số lượng bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong Top 10% thuộc danh mục Scopus.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

 

 

 

Tin tức

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: info@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram