Về việc hình ảnh lễ Khai giảng và Tốt nghiệp năm 2017

Thông báo về việc hình ảnh lễ Khai giảng và Tốt nghiệp năm 2017

Phòng Truyền thông sẽ cập nhật liên tục hình ảnh lễ Khai giảng và Tốt nghiệp năm 2017 tại:

Link: https://drive.google.com/drive/folders/0BwikJA6iMx4XLXp5N0Q5NmdnRGc?usp=sharing 

Chúc các Tân cử nhân luôn vui và thành công khi xem hình.