Về việc bổ sung thông tin sinh viên làm thẻ bảo hiểm y tế 2018

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung thông tin sinh viên làm thẻ bảo hiểm y tế 2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách (xem tại đây) liên hệ cô Trương Nguyễn Quỳnh Như - Phòng kế hoạch - Tài Chính (Phòng thu học phí) điện thoại 0251.2211.217, E-mail: truongnguyenquynhnhu@dntu.edu.vn để bổ sung thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế 2018 theo quy định.

Thời gian bổ sung: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2017 (giờ hành chính).

Ngoài thời gian trên, mọi khiếu nại thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Trân trọng thông báo.