Thư mời viết bài hội thảo khoa học cấp Quốc gia "quản trị tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp và Trường Đại học trong thời đại công nghệ phát triển"

Các chủ đề của hội thảo chi tiết xem tại đây.