Thư mời tham gia diễn đàn khoa học chủ đề “Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai hội nhập vùng và liên vùng: cơ hội – thách thức – hướng phát triển”