Thông báo v/v đóng học phí học kỳ I năm học 2013 – 2014

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: thong bao dong tien hoc phi .doc