Thông báo v/v bổ sung thông tin để làm CC TOEIC (đợt thi 12/05/2013)

Các bạn sinh viên vừa tham dự kỳ thi CC TOEIC cấp trường đợt 12/05/2013 đã đạt (như danh sách bên dưới) thì vui lòng nhanh chóng bổ sung thông tin gấp về mã SV, ngày sinh, nơi sinh. Các phương pháp bổ sung: Đến phòng Đào tạo, gặp cô Phượng hoặc gửi email về địa chỉ knn@dntu.edu.vn. Khi gửi mail, các bạn vui lòng điền đầy đủ họ tên, lớp học và thông báo cho khoa NN biết bạn đang thiếu thông tin gì cần bổ sung. Thời hạn bổ sung thực hiện đến hết 28/06/2013. Qua thời gian trên nhà trường không giải quyết mọi thắc mắc khiếu nại về sự chậm chễ trong việc in chứng chỉ

Danh sach diem toeic 12/5/2013.xls