Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp ngày 03/10/2017 như sau:

 1. Điều kiện xét tốt nghiệp

Sinh viên DNTU đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

-      Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong thời gian xét tốt nghiệp;

-      Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định của ngành học;

-      Có số điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL) từ 2,0 trở lên (thang điểm 4);

-      Có đầy đủ các chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra của ngành học;

-     Không nợ học phí và các khoản ngoài học phí (ký túc xá, thư viện, Đoàn phí…).

2.      Hồ sơ xét tốt nghiệp

 2.1 Giấy đề nghị xét tốt nghiệp (có dán ảnh) theo mẫu tải tại đây hoặc tại website  http://daotao.dntu.edu.vn, mục “Biểu mẫu”. Thông tin trong đơn này dùng để in bằng tốt nghiệp, đề nghị sinh viên ghi đầy đủ và chính xác.

2.2 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ:

-  Đối với sinh viên hệ chính quy: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bản sao có công chứng)

-  Đối với sinh viên hệ Đại học liên thông: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng. (Bản sao có công chứng)

-  Đối với sinh viên hệ Cao đẳng liên thông: Bằng tốt nghiệp Trung cấp (Bản sao có công chứng)

-  Chứng chỉ B tin học (do DNTU cấp)

-  Chứng chỉ tiếng Anh (do DNTU cấp)

-  Chứng chỉ kỹ năng mềm (do DNTU cấp)

 2.3 Phiếu khảo sát ý kiến người học đã tốt nghiệp (đính kèm trong File “Giấy đề nghị xét tốt nghiệp”).

3.      Thời gian thực hiện

 Từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 25 tháng  8 năm 2017, sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xét tốt nghiệp và nộp về bộ phận Một cửa - Phòng Đào tạo (tầng trệt – Khu A). Quá thời hạn trên sẽ không giải quyết nhận đơn. Sinh viên phải nộp đơn xét tốt nghiệp vào đợt tiếp theo.

- Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 2017, sinh viên xem kết quả tốt nghiệp tại website sv.dntu.edu.vn. (Sinh viên chủ động kiểm tra thông tin cá nhân của mình bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, trung bình chung tích lũy, xết loại tốt nghiệp…) Thông tin chi tiết liên hệ với bộ phận Một cửa - Phòng Đào tạo.