Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Điều kiện xét tốt nghiệp

Sinh viên DNTU đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong thời gian xét tốt nghiệp;

Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định của ngành học;

Có số điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL) từ 2,0 trở lên (thang điểm 4);

Có đầy đủ các chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra của ngành học;

Không nợ học phí và các khoản ngoài học phí (ký túc xá, thư viện…).

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp

Giấy đề nghị xét tốt nghiệp (có dán ảnh) theo mẫu tại website http://daotao.dntu.edu.vn, mục “Biểu mẫu”. Thông tin trong đơn này dùng để in bằng tốt nghiệp, đề nghị sinh viên ghi đầy đủ và chính xác.

Bản sao các bằng, chứng chỉ:

+ Đối với sinh viên hệ chính quy: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Đối với sinh viên hệ Đại học liên thông: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

+ Đối với sinh viên hệ Cao đẳng liên thông: Bằng tốt nghiệp Trung cấp (Bản sao văn bằng có công chứng)

+ Chứng chỉ B tin học

+ Chứng chỉ tiếng Anh

+ Chứng chỉ kỹ năng mềm đối với sinh viên hệ chính quy

Phiếu khảo sát ý kiến người học đã tốt nghiệp (đính kèm trong File “Giấy đề nghị xét tốt nghiệp”).

3. Thời gian thực hiện

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 15 tháng  4 năm 2017, sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xét tốt nghiệp và nộp về bộ phận Một cửa – Phòng Đào tạo (tầng trệt – Khu A)

Chuyên viên phòng Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ, kiểm tra công nợ sinh viên trên cơ sở đối chiếu với phần mềm (chú ý kiểm tra thông tin sinh viên). 

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 năm 2017, sinh viên chủ động xem kết quả tốt nghiệp tại website sv.dntu.edu.vn. Quá thời hạn trên sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt tiếp theo. Thông tin chi tiết liên hệ với bộ phận Một cửa - Phòng Đào tạo.

 

 

Nguyễn Thu Hằng