Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chính quy khóa 15 (niên khóa 2019-2023)

Căn cứ kế hoạch đào tạo về việc đào tạo Tiếng anh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên chính quy khóa 15 (niên khóa 2019-2023) như sau:

  1. Đối tượng: sinh viên chính quy khóa 2019  (không bắt buộc) trừ ngành Ngôn ngữ Anh.

Ngày bắt đầu đăng ký: 20/08/2019

Ngày hết hạn đăng ký: 30/08/2019

  1. Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
  2. Lệ phí thi: 50.000đ/sinh viên (sinh viên đóng lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch Tài chính – Phòng ngoài).
  3. Thời gian thi: 06/09/2019 (từ 09h50 đến 11h30)
  4. Kết quả thi:

a) Từ 8.5đ - 10đ : Học từ cấp độ tiếng Anh 4

b) Từ 7.0đ - 8.4đ: Học từ cấp độ tiếng Anh 3

c) Từ 5.0đ - 6.9đ: Học từ cấp độ Tiếng Anh 2

d) Dưới 5.0đ: Học từ cấp độ Tiếng Anh 1

 Sinh viên không đăng ký dự thi hoặc không đạt điểm theo yêu cầu ở mục 6 thì phải bắt đầu từ tiếng Anh 1.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 02516.28.33.88

Trân trọng./