Thông báo về việc tạm ngưng hệ thống trang qldt.dntu.edu.vn và trang sv.dntu.edu.vn để nâng cấp

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về việc tạm ngưng hệ thống trang qldt.dntu.edu.vn và trang sv.dntu.edu.vn như sau;

Từ 17h00 ngày 01/9/2018 đến hết ngày 02/9/2018 hai trang điện tử trên sẽ được tạm ngưng để phục vụ cho công tác bảo trì hệ thống theo định kỳ của DNTU.

DNTU thông báo đến CBGVCNV, sinh viên được biết để tiện trong việc truy cập.

Chúc CBGVCNV và sinh viên một kỳ nghỉ lễ vui vẻ ấm áp bên gia đình.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Đào tạo