Thông báo về việc tải hình ảnh lễ tốt nghiệp ngày 16/6/2017

Thông báo về việc tải hình ảnh lễ tốt nghiệp ngày 16/6/2017

Phòng Truyền thông thông báo đến sinh viên về việc tải hình ảnh lễ tốt nghiệp ngày 16/6/2017 như sau:

Link bài viết được cập nhật tại trang: http://dntu.edu.vn/4/4640/Truong-Dai-hoc-Cong-nghe-Dong-Nai-trao-bang-tot-nghiep-cho-795-cu-nhan.html

Link hình ảnh cá nhân được cập nhật tại trang: https://drive.google.com/drive/folders/0B0nWCrTxI-8zMGJwbHlQM0FVRW8

Link hình ảnh tập thể được cập nhật tại trang: https://drive.google.com/drive/folders/0B0nWCrTxI-8zWmdjOTRHaEdWUHM?usp=sharing

Xin chúc các tân cử nhân luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!

Trân trọng!