Thông báo về việc tải file hình tốt nghiệp 2019

Phòng Truyền thông xin gửi đến các bạn Tân khoa tốt nghiệp ngày 03/10/2019 link hình ảnh tốt nghiệp 2019.

Chi tiết tải tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1a1ixyB6i7xdpKvYaHpfBU-kQyXZA0Jtr?usp=sharing

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!