Thông báo về việc nhận hình tốt nghiệp năm 2018

Phòng Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về việc xem và tải hình ảnh tốt nghiệp ngày 03/10/2018 như sau:
 
1. Hình ảnh chụp tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 3/10/2018 xem và tải file gốc đã retouch tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1DoSGww4t8jsjzew8Ozeo6NdLVbnb4sZ5?usp=sharing
 
2. Hình ảnh lưu niệm của ngày lễ tốt nghiệp (toàn cảnh) xem tại đây:
https://drive.google.com/drive/folders/1rXochSOt5anDSN_Hs7QPf1p63vAZ2--U?usp=sharing
 
3. Các bạn tân cử nhân có nhu cầu nhận file chụp lưu niệm tại phòng studio (Trung tâm thông tin Thư viện) liên hệ trực tiếp Phòng Truyền thông khi có nhu cầu nhận hình 02516533867