Thông báo về việc mở lớp ôn chứng chỉ tiếng Anh đợt thi ngày 18/10/2015

16/09/2015

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo mở các lớp học ôn ngoại khóa và kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh với nội dung sau: 

1. Đăng ký học và đóng học phí ôn thi 600.000đ

 

- Sinh viên vào website  

http://daotao.dntu.edu.vn  

           đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện, sau đó chọn lớp: Tiếng Anh chuẩn đầu ra – học phần ôn thi

 

- Đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

- Lịch học: Xem trên Website phòng Đào tạo như môn học chính khóa.

- Đăng ký học ôn: từ 26/08/2015 đến 07/09/2015

- Thời gian học: từ 07/09/2015 đến 10/10/2015 (sau 7 ngày kể từ ngày đăng ký học, sinh viên chưa đóng lệ phí sẽ bị hủy tên khỏi danh sách lớp học và phải đăng ký học lại vào đợt sau). 

2. Đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi 400.000đ

 

- Sinh viên vào website  

http://daotao.dntu.edu.vn  

đăng nhập và click mục Đăng ký môn học điều kiện, sau đó chọn: Tiếng Anh chuẩn đầu ra – học phần thi

 

- Sinh viên đóng lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Thời gian hết hạn đăng ký thi: 10/10/2015 

- Ngày thi dự kiến: chủ nhật 18/10/2015 

Lưu ý:

   Sinh viên nào không đăng ký được lịch học hoặc lịch thi, vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ để giải quyết. 

      + Không miễn phí ôn thi cho các đợt thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra.

K

Thông báo

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: info@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram