Thông báo về việc làm hình thẻ cho tân sinh viên Khóa 14

Phòng Truyền thông thông báo đến các bạn Tân sinh viên khóa 14 về việc làm thẻ sinh viên như sau:

Phòng Truyền thông đã chuyển thẻ sinh viên cho lớp trưởng các lớp từ ngày 10/9/2018.

Đối với những bạn thất lạc thẻ (do chuyển ngành), hoặc chưa nhận được thẻ (do hình bị lỗi), vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông để nhận hoặc chụp lại hình làm thẻ Tân sinh viên.(Giờ hành chính)

Phòng Truyền thông sẽ tiếp tục chụp hình bổ sung và phát thẻ cho các bạn tân sinh viên đến hết ngày 20/10/2018.

Quá thời gian trên, sinh viên phải đăng ký làm thẻ mới nơi bộ phận một cửa của Nhà trường (lệ phí: 50.000vnđ chưa bao gồm dây và bao đeo).

Kính nhờ Cố vấn học tập các lớp, Phòng Thanh tra - QLSV- ĐBCLGD hỗ trợ kiểm tra và thông tin đến tân sinh viên về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!