Thông báo về việc hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% học kỳ III năm học 2019 - 2020

Nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải học phí trong HK III năm học 2019 - 2020;

Qũy Khuyến học và Khởi nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về việc tham gia chương trình khuyến học vay vốn với lãi suất 0% trong HK III năm học 2019 - 2020. Chi tiết xem tại đây

Tải mẫu đơn tại đây