Thông báo về việc đăng ký thống kê mở lớp kỹ năng mềm cho sinh viên các Khóa

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, cũng như tiến độ tổ chức các lớp kỹ năng cho sinh viên toàn Trường, Phòng QHDN & ĐTKN thông báo đến sinh viên về việc đăng ký các lớp kỹ năng mềm như sau:

1. Đối với sinh viên tốt nghiệp năm học 2017

- Sau khi kết thúc lớp kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm, Phòng QHDN&ĐTKN sẽ tiếp tục mở các lớp Kỹ năng Phỏng vấn hồ sơ xin việc cho sinh viên tiếp tục theo học.

- Sinh viên có tên trong sách (xem tại đây) liên hệ trực tiếp Phòng QHDN&ĐTKN để ký xác nhận tham gia lớp kỹ năng Phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc.

- Đối với sinh viên không có tên trong danh sách trên, có nhu cầu học Kỹ năng Phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc vui lòng điền thông tin tại Form: https://goo.gl/forms/qu810RJ6koVV6y5f1 Sau đó liên hệ trực tiếp Phòng QHDN&ĐTKN để ký xác nhận tham gia lớp kỹ năng Phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc.

Thời gian đăng ký: Đến trước ngày 30/4/2017

Học phần: Kỹ năng phỏng vấn và làm hồ sơ xin việc

Đối tượng: Sinh viên năm cuối đã hoàn tất Kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm

Thời gian Khai giảng (dự kiến): Bắt đầu từ ngày 14/5/2017(có các lớp Chủ nhật và buổi tối trong tuần)

2. Đối với sinh viên khóa 2015, 2014

- Sinh viên có nhu cầu học kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm vui lòng điền thông tin tại form: https://goo.gl/forms/qu810RJ6koVV6y5f1 Sau đó liên hệ trực tiếp Phòng QHDN&ĐTKN để ký xác nhận tham gia lớp kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm.

Thời gian đăng ký: Đến trước ngày 22/4/2017

Học phần: Kỹ năng Giao tiếp thuyết trình và làm việc nhóm

Thời gian Khai giảng (dự kiến): Bắt đầu từ ngày 03/5/2017 (Có các lớp buổi sáng hoặc chiều thứ 5)

3. Đối với sinh viên khóa 2016

- Sinh viên có nhu cầu học Phương pháp học Đại học vui lòng điền thông tin tại form: https://goo.gl/forms/qu810RJ6koVV6y5f1 Sau đó liên hệ trực tiếp Phòng QHDN&ĐTKN để ký xác nhận tham gia lớp Phương pháp học Đại học

Thời gian đăng ký: Đến trước ngày 22/4/2017

Học phần: Phương pháp học Đại học

Thời gian Khai giảng (dự kiến): Bắt đầu từ ngày 03/5/2017 (Có các lớp buổi sáng hoặc chiều thứ 4)

4. Lưu ý về việc đăng ký 

- Sinh viên đăng ký đúng lớp, đúng cách, đúng đối tượng theo học.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Đào tạo Kỹ năng điện thoại 0616 252 899, email: anh.buinguyentuan@dntu.edu.vn gặp Thầy Tuấn Anh.

 

 

Bùi Nguyên Tuấn Anh (Phòng Quan hệ Doanh nghiệp)