Thông báo về việc chụp hình thẻ bổ sung cho tân sinh viên niên khóa 2017 – 2018

Thông báo về việc chụp hình thẻ bổ sung cho Tân sinh viên niên khóa 2017 – 2018 (nhập học trước ngày 20/8/2017)

Căn cứ kế hoạch nhập học cho tân sinh viên niên khóa 2017 -2018, Phòng Truyền thông thông báo đến tân sinh viên nội dung sau:

  • Tân sinh viên đã làm thủ tục nhập học nhưng chưa chụp hình thẻ hoặc lấy dấu vân tay vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông để chụp hình làm thẻ sinh viên và lấy dấu vân tay.
  • Thời gian: Đến hết ngày 30/8/2017 (Giờ hành chánh) 
  • Địa điểm: Phòng Truyền thông (Tầng trệt, khu A)
  • Quá thời hạn trên, sinh viên sẽ phải chờ cấp thẻ và lấy dấu vân tay vào đợt tiếp theo.

Trân trọng thông báo.

Phòng Truyền thông