Thông báo về việc cấp phát thẻ tân sinh viên nhập học năm 2020

Phòng Truyền thông thông báo về việc nhận thẻ sinh viên khóa 16 niên khóa 2020-2024 như sau:

Mời các bạn Tân sinh viên khóa 16 (niên khóa 2020-2024) chưa nhận thẻ sinh viên đề nghị các bạn liên hệ về Phòng Truyền thông để nhận thẻ theo thời gian sau:

Thời gian nhận thẻ: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Địa điểm: Phòng Studio khu A (giờ hành chánh)

Sau thời gian trên sinh viên không nhận thẻ phòng Truyền thông sẽ không giải quyết.

Trân trọng !