Thông báo về việc bổ sung mẫu đơn tham gia BHYT đối với sinh viên DNTU năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn 326 của BHXH TP Biên Hòa về việc sinh viên tham gia BHYT làm tờ khai vào mẫu TK1-TS và phụ lục.

Để bảo đảm quyền lợi của sinh viên khi tham gia BHYT 

Phòng Kế hoạch Tài chính đã in các biểu mẫu và gửi về văn phòng Đoàn.

Sinh viên liên hệ trực tiếp văn phòng Đoàn Thanh niên (Khu A, tầng trệt, giờ hành chánh) để bổ sung tờ khai.

Đối với khóa 2017: trước ngày 27/9/2017

Đối với các khóa khác: trước ngày 04/10/2017

* Lưu ý: Sinh viên hoàn thành đúng tiến độ để BHXH TP. Biên Hòa cấp thẻ, quá thời gian trên Nhà trường sẽ không giải quyết các khiếu nại về quyền lợi khi tham gia BHYT.