Thông báo về lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, và ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2019

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo đến sinh viên về lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2019

- Toàn thể sinh viên DNTU được nghỉ học (02 ngày) lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 14/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019, sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 16/4/2019.

 

- Toàn thể sinh viên DNTU được nghỉ học (03 ngày) Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2019 từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5/2019, sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 2/5/2019.

 

Trân trọng thông báo./.