Thông báo về hoạt động học tập tại Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai từ ngày 7/5/2020