Thông báo về chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên các tỉnh Phú Yên và Lâm Đồng nhập học năm 2017

 

Ghi chú: Chính sách chỉ áp dụng đối với Tân sinh viên có hộ khẩu tại các khu vực như trên.