Thông báo về chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán nhập học năm 2017

 

Ghi chú: Chính sách chỉ áp dụng đối với Tân sinh viên có hộ khẩu tại các khu vực như trên.