Thông báo tuyển dụng chuyên viên kiểm định chất lượng

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

Đặng Anh Tú (Phòng Tổ chức Nhân sự)