Thông báo tham gia cuộc thi “Ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai 2019”

Thông báo tham gia cuộc thi “Ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai 2019”

thông tin xin liên hệ Viện NC&UDKHCN

Địa chỉ: Lầu 2, Trung tâm tích hợp (nhà G)

Điện thoại: 0251.625.33.99

E-mail: viennckh@dntu.edu.vn

Chi tiết và hồ sơ đăng ký xem tại đây