Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử tại thư viện DNTU

Thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử

Để phục vụ tốt hơn cho hoạt động đào tạo của Nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới bạn đọc sử dụng các nguồn cơ sở dữ liệu (CSDL) như sau:

1. CSDL Nhà trường tự xây dựng

Bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học của các chuyên ngành Nhà trường đang đào tạo. Bạn đọc truy cập, tìm kiếm và sử dụng trực tuyến tại địa chỉ https://lib.dntu.edu.vn/Tai-lieu-dien-tu.html (tài khoản đăng nhập giống tài khoản trên quản lý sinh viên).

2. CSDL Nhà trường mua quyền truy cập

- CSDL Springer Link:

Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 triệu dữ liệu đóng góp. Phạm vi bao quát nội dung tài liệu (loại hình tạp chí) từ năm 1997

Là CSDL có độ bao quát rộng, các chủ đề được tập hợp thành 12 bộ sưu tập gồm:

1.Khoa học hành vi

2.Sinh học & Y sinh học

3.Kinh doanh & Kinh tế

4.Hóa học & Khoa học vật liệu

5.Khoa học máy tính

6.Trái đất & Khoa học Môi trường

7.Kỹ thuật

8.Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật

9.Toán & Thống kê

10. Y học

11. Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ

12. Chuyên ngành và Ứng dụng CNTT

Thông tin trong CSDL này luôn được cập nhật thường xuyên..

- CSDL IEEE: CSDL cung cấp truy cập tới hơn 4,5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... Được rút ra từ:

  • 326 tạp chí học thuật, tạp chí phổ thông, tài liệu nghiệp vụ
  • 5.012+ Kỷ yếu Hội nghị
  • Dữ liệu từ các tổ chức học thuật khác.

CSDL được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng, trong đó có những bài được IEEE cung cấp trước cả khi xuất bản trên giấy.

 

Bạn đọc truy cập, tìm kiếm và sử dụng CSDL Springer Link CSDL IEEE  tại địa chỉ: https://lib.dntu.edu.vn/Co-so-du-lieu.html. Sử dụng tài khoản được cấp  trên phần mềm quản lý sinh viên hoặc vui lòng gửi đăng ký đến email Trung tâm Thông tin - Thư viện với những thông tin sau:

- Họ và tên sinh viên;

- Mã sinh viên;

- Email nhận thông báo tài khoản.

Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin đăng ký hợp lệ, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào CSDL cho sinh viên theo địa chỉ email đã đăng ký.

Mời bạn đọc xem thêm phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các CSDL tại đây.

Link hướng dẫn 1 (file hướng dẫn sử dụng SPINGER)

Linhk hướng dẫn 2 (file hướng dẫn sử dụng IEEE)

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng CSDL xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện để được hỗ trợ.

Trung tâm Thông tin – Thư viện