Thông báo lịch thi đấu kéo co, bóng chuyền và bóng đá - Đại hội thể thao lần 4

Vui lòng bấm link để xem thông tin

Lịch thi đấu kéo co:

/Data/News/11/files/L%E1%BB%8ACH-THI-%C4%90%E1%BA%A4U-K%C3%89O-CO-C%E1%BB%A6A-SV-H%E1%BB%98I-THAO-DNTU-N%C4%82M-2018%20(1)(1).docx

Lịch thi đấu bóng chuyền:

/Data/News/11/files/LTD-BONG-CHUYEN-2018.xlsx

Lịch thi đấu bóng đá:

/Data/News/11/files/LICH-THI-DAU-BONG-DA.xlsx