Ngày tiếp nhận và trả giấy xác nhận của HSSV.

Bắt đầu từ tháng 12/2011 phòng TTGD & QL HSSV sẽ tiếp nhận yêu cầu làm giấy xác nhận (Miễn nghĩa vụ quân sự, làm sim sinh viên, xin giảm học phí, vay vốn ngân hàng,...) cho sinh viên và sẽ trả lại cho sinh viên vào 9h thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Theo đó, các bạn đăng ký làm giấy xác nhận vào thứ 7, 2 và 3 sẽ được nhận lại bắt đầu từ sáng thứ 4; các bạn đăng ký làm vào thứ 4, 5, 6 sẽ được nhận vào thứ 7.