Khai mạc giải bóng đá 5 người DNTU 2018

GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG 05 NGƯỜI DNTU 2018

BẢNG THI ĐẤU

LỊCH THI ĐẤU (xem tại đây)