Kế hoạch tổ chức lớp đối tượng Đoàn năm 2018

08/03/2018

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức lớp đối tượng Đoàn năm 2018

Căn cứ điều lệ Đoàn và hướng dẫn điều lệ Đoàn TCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ chỉ đạo của tỉnh Đoàn về việc phát triển Đoàn viên.

BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về việc tổ chức lớp đối tượng Đoàn năm 2018 như sau:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/3 - 20/3/2018.
- Lệ phí tham gia lớp học/1sinh viên:
+ Lệ phí làm sổ + thẻ: 13.000d
+ Lệ phí đoàn từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018: 12.000đ (dự kiến)
+ Tổng cộng: 13.000 + 12.000 = 25.000đ.

Thời gian: 7h00 Thứ năm, ngày 22/3/2018, địa điểm học: Giảng đường l.

Lễ kết nạp đoàn: 09h00 Thứ hai, ngày 26/3/2018, địa điểm phòng họp 3.

Chi tiết kế hoạch và biểu mẫu đăng ký  tải tại đây.

Thông báo

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251 261 2241
Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733
Email: info@dntu.edu.vn

Kết nối mạng xã hội
facebook tiktok youtube instagram