Kế hoạch tổ chức hội thao trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2011 - 2012

Thực hiện kế hoạch năm học 2011 - 2012 của Nhà trường, nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao và tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho Cán bộ, học sinh, sinh viên. Nhà trường tổ chức “Hội thao năm học 2011 - 2012”

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Resource/Upload/file/%5B19-12-2011_15_10_40%5Dkehoachhoithaophancongcuthe.doc