Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin "IT Ideas" năm 2018

VNPT- HỘI SINH VIÊN TỈNH ĐỒNG NAI.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI THÔNG BÁO:

Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin "IT Ideas" năm 2018.

Chi tiết xem tại đây