Hướng dẫn thi online cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

THÔNG BÁO

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo chính thức về việc thi online cho sinh viên như sau:

1. Hướng dẫn sử dụng

Sinh viên có thể xem hướng dẫn tại đây

Hoặc sinh viên có thể xem lại livestream hướng dẫn dự thi tại đây

2. Sinh viên xem các học phần thi online tại link: https://daotao.dntu.edu.vn/PageContent.aspx?MenuID=433

Sinh viên kiểm tra danh sách, chú ý ngày thi, ca thi và thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên.

Phòng Đào tạo - Khảo thí trân trọng thông báo