Hướng dẫn sinh viên dự thi online

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về việc Hướng dẫn sinh viên dự thi online như sau:

Vào lúc 14h00 ngày 28/2/2020 Nhà trường sẽ tổ chức buổi Livestream trên trang facebook của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (có dấu tích xanh) để hướng dẫn sinh viên dự thi online, đề nghị toàn thể sinh viên theo dõi và cập nhật.

Trân trọng !