Góp ý về dự thảo Sứ mệnh - Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Nhằm định hướng mục tiêu và xác định lộ trình cho sự phát triển của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, nhanh chóng đưa trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phát triển nhanh, vững mạnh, trở thành trường Đại học tiên tiến thích ứng xu hướng phát triển kinh tế thế giới.

Đề nghị Quý Thầy cô và sinh viên góp ý nội dung dự thảo Sứ mạng - Tầm nhìn của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Mọi góp ý xin gửi về hộp thư : info@dntu.edu.vn

Nội dung chi tiết của dự thảo xem tại đây

------------------------------------------------------