Đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1 Tháng 10/2017