Đăng ký tham gia chương trình Mùa hè xanh 2018

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai, Đoàn Trường sẽ tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2018.

Nay Đoàn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình Mùa hè xanh 2018 như sau:

Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/5 đến hết ngày 15/6/2018.
Địa điểm đăng ký: VP Đoàn trường

Mẫu đăng ký: Tải tại đây